Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ekopracownia

We wrześniu 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a w dniu 02.12.2021 r. otrzymała dotację na realizację zadania „Utworzenie ekopracowni w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi”. 

Wartość ogólna tego przedsięwzięcia wynosi 55.600 zł., a kwota dofinansowania ze środków funduszu – 50.000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup nowego wyposażenia, sprzętu audio video, pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną oraz roślin doniczkowych. Fundusze własne wykorzystano remont pracowni, malowanie ścian, remont podłogi.  

W pracowni zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z planem zajęć, a także dodatkowe zajęcia, np. spotkania miłośników i miłośniczek ekologii, zajęcia pozalekcyjne – koła zainteresowań (biologiczne, fizyczne, chemiczne), a także zajęcia „Niebezpieczne związki fizyki z medycyną” dla uczniów i uczennic chcących studiować medycynę. Pracownia będzie stanowiła bazę organizacyjno-informacyjną dla osób organizujących akcje ekologiczne, warsztaty masterclass (badanie cząstek elementarnych), zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów i uczennic przygotowujących się do konkursu „Fizyka zabawek”. W pracowni będą się odbywały prezentacje efektów prac wykonanych przez uczniów i uczennice w ramach różnego typu projektów, np. związanych z energetyką jądrową, odnawialnymi źródłami energii , postępującą degradacją środowiska naturalnego oraz efektami działań proekologicznych. 

W wyniku realizacji zadania zaplanowano działania zmierzające do prawidłowego ukształtowania wśród uczniów i uczennic świadomości poznawczej, eksperymentalno-badawczej, ekologicznej oraz postaw odpowiedzialności wobec najbliższego środowiska przyrodniczego. Pragniemy, by nowa ekopracownia stworzyła uczniom i uczennicom możliwość rozpoznawania własnych zdolności, pokonywania barier w budowaniu modeli eksperymentalnych, pozwoliła wykonywać w bezpiecznych warunkach ciekawe doświadczenia, a przede wszystkim rozbudziła w nich chęć poznania tajemnic świata, kosmosu oraz rozumienia praw rządzących środowiskiem, w którym żyją na co dzień. Chcemy, by zdawali sobie sprawę z tego, że funkcjonowanie w symbiozie z przyrodą i rozumienie jej praw będzie pozytywnie wpływać na jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW. strona internetowa WFOŚiGW

logo