Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ekopracownia

We wrześniu 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a w dniu 02.12.2021 r. otrzymała dotację na realizację zadania „Utworzenie ekopracowni w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi”. 

Wartość ogólna tego przedsięwzięcia wynosi 55.600 zł., a kwota dofinansowania ze środków funduszu – 50.000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup nowego wyposażenia, sprzętu audio video, pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną oraz roślin doniczkowych. Fundusze własne wykorzystano remont pracowni, malowanie ścian, remont podłogi.  

W pracowni zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z planem zajęć, a także dodatkowe zajęcia, np. spotkania miłośników i miłośniczek ekologii, zajęcia pozalekcyjne – koła zainteresowań (biologiczne, fizyczne, chemiczne), a także zajęcia „Niebezpieczne związki fizyki z medycyną” dla uczniów i uczennic chcących studiować medycynę. Pracownia będzie stanowiła bazę organizacyjno-informacyjną dla osób organizujących akcje ekologiczne, warsztaty masterclass (badanie cząstek elementarnych), zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów i uczennic przygotowujących się do konkursu „Fizyka zabawek”. W pracowni będą się odbywały prezentacje efektów prac wykonanych przez uczniów i uczennice w ramach różnego typu projektów, np. związanych z energetyką jądrową, odnawialnymi źródłami energii , postępującą degradacją środowiska naturalnego oraz efektami działań proekologicznych. 

W wyniku realizacji zadania zaplanowano działania zmierzające do prawidłowego ukształtowania wśród uczniów i uczennic świadomości poznawczej, eksperymentalno-badawczej, ekologicznej oraz postaw odpowiedzialności wobec najbliższego środowiska przyrodniczego. Pragniemy, by nowa ekopracownia stworzyła uczniom i uczennicom możliwość rozpoznawania własnych zdolności, pokonywania barier w budowaniu modeli eksperymentalnych, pozwoliła wykonywać w bezpiecznych warunkach ciekawe doświadczenia, a przede wszystkim rozbudziła w nich chęć poznania tajemnic świata, kosmosu oraz rozumienia praw rządzących środowiskiem, w którym żyją na co dzień. Chcemy, by zdawali sobie sprawę z tego, że funkcjonowanie w symbiozie z przyrodą i rozumienie jej praw będzie pozytywnie wpływać na jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW. strona internetowa WFOŚiGW

logo