Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Najczęstsze pytania

1. Jakie dokumenty powinien złożyć kandydat?

Aby starać się o przyjęcie do szkoły średniej, jest niezbędny wniosek oraz formularz z danymi osobowymi (do pobrania na naszej stronie internetowej), zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły.

2. Czy certyfikaty językowe są dodatkowe punkty?

Nie.

3. Jakie języki nauczane są w szkole?

W naszej szkole głównym językiem jest język angielski. Ponadto, każdy uczeń ma do wyboru drugi język: niemiecki, hiszpański lub włoski w zależności od profilu klasy. Języki nauczane są od poziomu podstawowego lub jako kontynuacja po szkole podstawowej.

4. W jakim wymiarze godzin nauczane są języki obce i na jakim poziomie?

Język angielski 3 godziny tygodniowo, drugi język do wyboru 2 godziny tygodniowo oraz jedna godzina języka łacińskiego.

5. Jaki jest wymiar godzin z przedmiotów rozszerzonych w poszczególnych klasach?

4 godziny przedmiotu rozszerzonego.

6. Czy można w trakcie roku szkolnego zmienić profil klasy?

Można zmienić profil klasy pod warunkiem uzupełnienia różnicy programowych przedmiotów rozszerzonych.

7. Ile osób jest w klasach?

Do wszystkich klas planujemy przyjąć po 28-32 uczniów (w zależności od klasy). Liczebności tych klas nie można zwiększyć ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk w Sali komputerowej i zasady podziału na grupy na zajęciach.

8. Jakie zajęcia dodatkowe są organizowane w szkole?

Co roku organizujemy kursy przygotowawcze dla maturzystów, koło języka łacińskiego, koło języka angielskiego dla klas 1, zajęcia dla obcokrajowców.

9. Jak duży wkład w działanie szkoły ma samorząd uczniowski i na czym polegają dotychczasowe inicjatywy organizowane przez uczniów?

Samorząd uczniowski jest organem reprezentującym interesy wszystkich uczniów na forum szkoły, jest pomysłodawcą i realizatorem wielu inicjatyw szkolnych, zajmuje się organizacją życia szkolnego, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami.

10. Czy w szkole organizowane są wycieczki?

Co roku w klasach pierwszych organizowane są wycieczki integracyjne. Ponadto, klasy borą udział w licznych wycieczkach kulturoznawczych i krajoznawczych oraz przedmiotowych.

11. Czy w szkole jest możliwe wykupienie obiadów, czy funkcjonuje sklepik szkolny?

W szkole nie ma możliwości wykupienia regularnych obiadów. Funkcjonuje za to bardzo dobrze wyposażony sklepik szkolny, gdzie można zakupić przekąski typu kanapki, owoce, słodkie bułki itp., a także dania na gorąco jak zapiekanki, tosty, zupy.

12. Czy lekcje religii i etyki są obowiązkowe?

Lekcje religii i etyki nie są obowiązkowe. Chętni mogą wybrać religię lub etykę, oba przedmioty albo całkowicie z nich zrezygnować.

13. Jakiej wysokości jest składka na Radę Rodziców?

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna. Na początku roku szkolnego rodzice sami deklarują chęć i wysokość składki.

14. Czy szkoła organizuje Drzwi Otwarte?

Tak. Co roku w naszej szkole organizujemy Drzwi Otwarte, podczas których można zwiedzić szkołę, porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami, a także wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach.

15. Czy w szkole działa Koło Wolontariatu?

Tak. W szkole od wielu lat prężnie działa zarówno Koło Wolontariatu jak i PCK.

16. Czy szkoła posiada szafki dla uczniów?

Tak. Każdy uczeń otrzymuje swoją szafkę.

17. Czy w szkole można korzystać z pomocy pielęgniarki?

Tak. Pielęgniarka szkolna urzęduje dwa dni w tygodniu.

18. Czy w szkole można skorzystać z pomocy psychologicznej?

Tak. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, psycholog specjalny oraz nauczyciele wspomagający i nauczyciel rewalidacyjny.