Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uczeń/Rodzic

INSTRUKCJA EWAKUACJI

Alarm dla szkoły!!!

trzy krótkie dzwonki powtarzane trzykrotnie

 

 1. Ewakuację zarządza Dyrektor Szkoły a podczas jego nieobecności Zastępca Dyrektora.

 2. Obowiązki nauczycieli po ogłoszeniu ewakuacji:

- podczas zajęć:

 • uczniowie pod opieką nauczyciela (wychodzący jako ostatni) wychodzą zgodnie z kierunkiem ewakuacji, utrzymując prawostronny kierunek ruchu kierują się do wyjść ewakuacyjnych, a dalej do punktów zbiórki mieszczących się w rejonie boiska szkolnego

 • uczniowie wychodzą zgodnie z kierunkiem ewakuacji do punktu zbiórek;

-po przybyciu na miejsce zbiórki nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność i zameldować stan Dyrektorowi Szkoły lub osobie przez niego upoważnionej;

 1. Obowiązki uczniów:

 • zachować spokój i opanowanie;

 • podporządkować się poleceniom nauczyciela (opiekuna);

 • pomieszczenie opuszczać w sposób zorganizowany, udając się właściwą drogą ewakuacyjną do punktu zbiórki (zabierając rzeczy osobiste);

 • odnotowują swoją obecność w punkcie zbiórki;

 • w czasie przerwy udają się pod salę wykładową w której mają planowane zajęcia i podporządkowują się zaleceniom nauczyciela;

 • przebywający poza obiektem Szkoły dołączają do swoich klas w punktach zbiórek.

WYJŚCIE nr I (główne)WYJŚCIE nr IV (sala)

kolejność opuszczania budynku :

przyziemie parter 1 - sala gimnastyczna

1 - sala lekcyjna 2

2 - sala lekcyjna 1

3 - szatnie

WYJŚCIE nr II (szczyt)WYJŚCIE nr V (kuchnia)

kolejność opuszczania budynku : kolejność opuszczania budynku

przyziemieparter 1- sala lekcyjna 15

0 – szok 2 - stołówka

4 –siłownia 3 - sekretariat

parter 3 -sale lekcyjne kolejno: 3 ,4, 5 4 - kuchnia

4 -sale lekcyjne kolejno: 16,17,18 5 - kierownik administracji

5 -sale lekcyjne kolejno : 25, 26, 27, 28 6 - pokój dyrektora

WYJŚCIE nr III (taras)

kolejność opuszczania budynku:

parter 1 - sala lekcyjna 6

2 - gabinet lekarski

3 - księgowość

4 - zastępca dyrektora

I piętro 5 - sala 19

6 - pracownia komputerowa

7 - biblioteka

8 - pokój nauczycielski

II piętro 9 - sala lekcyjna 29

10 - sala lekcyjna 31

11 - sala lekcyjna 32

12 – sala lekcyjna 35