Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

O nas

Historia XXIV LO w Łodzi

XXIV LO powstało w roku 1957, a na siedzibę szkoły wyznaczono budynek przy ulicy Nowotki 16 (obecnie ulica Pomorska). W grudniu 1961 liceum otrzymało gmach, w którym mieści się do dzisiaj. 15 marca 1959 roku szkoła otrzymała sztandar oraz imię Marii Skłodowskiej-Curie.

Nasze liceum buduje w uczniach wiarę we własne możliwości, odwagę do stawiania czoła przeciwnościom oraz do wytyczania sobie jasnych celów. Jesteśmy nowoczesną szkołą wspierającą ucznia w jego wszechstronnym rozwoju.

Tradycje szkoły

Z najstarszych tradycji kontynuujemy uroczystość ślubowania klas pierwszych i ślubowanie absolwentów oraz Święto Patronki Szkoły.

Bierzemy udział w:

  • konkursach ortograficznych
  • konkursach recytatorskich
  • konkursach piosenki
  • olimpiadach przedmiotowych
  • sportowych rozgrywkach międzyszkolnych

Про нас

Iсторiя Загальоосвiтного Лiцею XXIVв Лодзi 

ЗоЛ XXIVпервший раз вiдкрив своï дверi для учнiв в 1957 роцi, а замiсце навчаня визначили будiвлю бiля вулицi Новоткi 16 (сьогоднi вулиця Поморська). В грудню 1961 року лiцей отримав будiвлю в якiй вчаться до сьогоднi. 15 березня 1959 року школа отримала власний банер а такоже iмя Марiï Склодовськоï-Кюрi.

Наш лiцей формує в учнiв вiру у власнi можливостi,смiливiстьпротистояти труднощам iставити чiткi цiлi. Ми - сучасна школа яка пiдтримує учня в його всебiчному розвитку.

Традицiï нашоï школи 

За найстарiщiе традицiï нашоï школи можемо вважати церемонiю присяги для учнiв первших класiв лiцею iприсягу наших випусникiв а такоже свято покровительки нашоï школи. 

Ми беремо участь у: 

  • конкурсах правописання 
  • конкурсах декламатарiв 
  • конкурсах пiсень 
  • предметних олiмпiадах 
  • мiжшкiльних змаганнях спортивних.