Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO art. 13), informujemy, że: Tożsamość administratora i dane kontaktowe Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi; adres szkoły 91-850 Łódź ul. Marysińska 61/67.

Administratora reprezentuje Dyrektor Liceum Elżbieta Zięba. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 91-850 Łódź ul. Marysińska 61/67, poprzez skrzynkę elektroniczną ePUAP lub email: kontakt@lo24.elodz.edu.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Dariusz Tyszka, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail ido.lo24@cuwo.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Odbiorcy danych Administrator może powierzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych (urzędy, instytucje). Podmiot, któremu powierzono dane jest zobowiązany do odpowiedniego ich zabezpieczenia. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania a po upływie tego czasu przez okres zgodny z obowiązującym prawem. Prawo wglądu do danych Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Informacje dodatkowe Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom przetwarzania i nie będą profilowane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego jak również do organizacji międzynarodowych. Prawo wniesienia skargi W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jest nim Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 22 860 70 86.