Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO art. 13), informujemy, że: Tożsamość administratora i dane kontaktowe Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi; adres szkoły 91-850 Łódź ul. Marysińska 61/67.

Administratora reprezentuje Dyrektor Liceum Elżbieta Zięba. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 91-850 Łódź ul. Marysińska 61/67, poprzez skrzynkę elektroniczną ePUAP lub email: kontakt@lo24.elodz.edu.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Dariusz Tyszka, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod.lo24@cuwo.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Odbiorcy danych Administrator może powierzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych (urzędy, instytucje). Podmiot, któremu powierzono dane jest zobowiązany do odpowiedniego ich zabezpieczenia. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania a po upływie tego czasu przez okres zgodny z obowiązującym prawem. Prawo wglądu do danych Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Informacje dodatkowe Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom przetwarzania i nie będą profilowane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego jak również do organizacji międzynarodowych. Prawo wniesienia skargi W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jest nim Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 22 860 70 86.