Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja szkoły

Misja

Zgodnie z przesłaniem patronki szkoły Marii Skłodowskiej-Curie nasze liceum buduje w uczniach i pracownikach wiarę we własne możliwości, odwagę do stawiania czoła przeciwnościom oraz do wytyczania sobie wybitnych celów, a także inspiruje młodzież do wszechstronnego rozwoju w sprzyjającym jej środowisku wychowawczym.

Wizja

Jesteśmy nowoczesną szkołą wspierającą ucznia w jego wszechstronnym rozwoju. Dlatego:

  1. Respektując standardy krajowe w zakresie edukacji i wychowania, pracujemy w oparciu o najlepsze programy kształcenia oraz opracowujemy własne programy edukacyjne i wychowawcze, Ściśle współpracujemy z instytucjami naukowymi, kulturalnymi, społecznymi, które wspierają naszą działalność edukacyjną i materialną.

  2. Wykorzystujemy technologie informacyjne w procesie nauczania przedmiotowego i pracy własnej ucznia.

  3. Budujemy i rozwijamy Wewnątrzszkolny System Oceniania zachowując zasadę: uczeń zna wymagania edukacyjne, a sposoby i kryteria oceniania są przez niego akceptowane.

  4. Kładziemy duży nacisk na oddziaływania profilaktyczno-wychowawcze, rozpoznając, diagnozując i rozwiązując problemy o charakterze wychowawczym i zdrowotnym, mając jednocześnie na uwadze potrzeby edukacyjne i psychologiczne młodzieży. Szczególnie w tym zakresie ściśle współpracujemy ze środowiskiem domowym uczniów.

  5. Rada pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności i kwalifikacje dostosowując się do potrzeb środowiska szkolnego i pozaszkolnego. Aktywnie współpracuje z dyrekcją nad rozwojem liceum oraz rozwija współpracę zespołową min. przez twórcze i konstruktywne rozwiązywanie problemów.

  6. Posiadana baza szkoły pozwala na efektywne kształcenie i daje możliwość nowoczesnego prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Wszyscy pracownicy szkoły dzięki okresowemu mierzeniu jakości, stale doskonalą funkcjonowanie szkoły we wszystkich jej obszarach.

Panująca przyjazna atmosfera partnerstwa wszystkich uczestników procesu edukacyjno-wychowawczego sprzyja stwarzaniu warunków do zdobycia przez ucznia szerokiej wiedzy stanowiącej naukową podstawę zrozumienia współczesnego świata i człowieka oraz wyrobienia umysłowego, emocjonalnego, wolicjonalnego nastawienia oraz gotowości do rzetelnego wypełniania obowiązków.