Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja szkoły

Misja

Zgodnie z przesłaniem patronki szkoły Marii Skłodowskiej-Curie nasze liceum buduje w uczniach i pracownikach wiarę we własne możliwości, odwagę do stawiania czoła przeciwnościom oraz do wytyczania sobie wybitnych celów, a także inspiruje młodzież do wszechstronnego rozwoju w sprzyjającym jej środowisku wychowawczym.

Wizja

Jesteśmy nowoczesną szkołą wspierającą ucznia w jego wszechstronnym rozwoju. Dlatego:

  1. Respektując standardy krajowe w zakresie edukacji i wychowania, pracujemy w oparciu o najlepsze programy kształcenia oraz opracowujemy własne programy edukacyjne i wychowawcze, Ściśle współpracujemy z instytucjami naukowymi, kulturalnymi, społecznymi, które wspierają naszą działalność edukacyjną i materialną.

  2. Wykorzystujemy technologie informacyjne w procesie nauczania przedmiotowego i pracy własnej ucznia.

  3. Budujemy i rozwijamy Wewnątrzszkolny System Oceniania zachowując zasadę: uczeń zna wymagania edukacyjne, a sposoby i kryteria oceniania są przez niego akceptowane.

  4. Kładziemy duży nacisk na oddziaływania profilaktyczno-wychowawcze, rozpoznając, diagnozując i rozwiązując problemy o charakterze wychowawczym i zdrowotnym, mając jednocześnie na uwadze potrzeby edukacyjne i psychologiczne młodzieży. Szczególnie w tym zakresie ściśle współpracujemy ze środowiskiem domowym uczniów.

  5. Rada pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności i kwalifikacje dostosowując się do potrzeb środowiska szkolnego i pozaszkolnego. Aktywnie współpracuje z dyrekcją nad rozwojem liceum oraz rozwija współpracę zespołową min. przez twórcze i konstruktywne rozwiązywanie problemów.

  6. Posiadana baza szkoły pozwala na efektywne kształcenie i daje możliwość nowoczesnego prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Wszyscy pracownicy szkoły dzięki okresowemu mierzeniu jakości, stale doskonalą funkcjonowanie szkoły we wszystkich jej obszarach.

Panująca przyjazna atmosfera partnerstwa wszystkich uczestników procesu edukacyjno-wychowawczego sprzyja stwarzaniu warunków do zdobycia przez ucznia szerokiej wiedzy stanowiącej naukową podstawę zrozumienia współczesnego świata i człowieka oraz wyrobienia umysłowego, emocjonalnego, wolicjonalnego nastawienia oraz gotowości do rzetelnego wypełniania obowiązków.