Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terminy rekrutacji

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących)

Lp.

Etap rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

od 24 kwietnia 2023 do 23 maja 2023 godz. 12:00

od 21 lipca 2023 godz. 12:00 do 26 lipca 2023 godz. 12:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów

do 31 maja 2023

do 31 lipca 2023

3

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

od 4 lipca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r. godz. 15:00

 

4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu

od 6 lipca 2023

do 10 lipca 2023 godz. 15:00

 

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń

do 12 lipca 2023

do 31 lipca 2023

6

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14 lipca 2023

do godz. 12:00

1 sierpnia 2023

do godz. 12:00

 

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 14 lipca 2023 godz. 12:00

do 20 lipca 2023

 

od 1 sierpnia 2023 godz. 12:00

do 4 sierpnia 2023 godz. 12:00

8

Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21 lipca 2023

do godz. 12:00

 

7 sierpnia 2023

do godz. 12:00

 

 

Терміни набору та додаткових процедур, а також терміни подачі документів до перших класів державних середніх навчальних закладів (загальноосвітніх шкіл)

 

Етап набору персоналу

Базовий набір персоналу

Додатковий набір персоналу

1

подача документів для вступу до середніх шкіл

 з 24 квітня 2023 року по 23 травня 2023 року о 12:00

 з 21 липня 2023 року о 12:00 до 26 липня 2023 року о 12:00

2

перевірка рекрутинговою комісією поданих заявок та документів

до 31 травня 2023 року

до 31 липня 2023 року

3

можливість вносити зміни до переліку галузевих преференцій для верифікованих заявок

з 4 липня 2023 року до 10 липня 2023 року о 15:00

 

4

додати до заяви про вступ до середньої школи копію атестата про закінчення початкової школи та копію свідоцтва про результати іспитів

з 6 липня 2023 року до 10 липня 2023 року о 15:00

 

5

перевірка приймальною комісією інформації з атестатів та свідоцтв

до 12 липня 2023 року

до 31 липня 2023 року

6

повідомлення списку кваліфікованих і некваліфікованих кандидатів

14 липня 2023 року

до 12:00

1 серпня 2023 року

до 12:00

 

7

Підтвердження батьками кандидата або повнолітнім кандидатом бажання вступити на навчання шляхом подання оригіналу атестата про закінчення школи та оригіналу свідоцтва про результати іспитів за восьмий клас

з 14 липня 2023 року о 12:00 до 20 липня 2023 року

 

з 1 серпня 2023 року о 12 годині дня до 4 серпня 2023 року о 12:00

8

повідомлення списку прийнятих і неприйнятих кандидатів

з 14 липня 2023 року о 12:00 до 20 липня 2023 року

7 серпня 2023 року до 12:00