Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rok 2021 – Rokiem Konstytucji 3 maja i Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej

 W tym roku obchodzimy dwie ważne rocznice: 230-lecie Konstytucji 3 maja i 100-lecie Konstytucji marcowej. 

 

Konstytucja marcowa

Konstytucja Marcowa

Konstytucję marcową Sejm Ustawodawczy RP uchwalił 17 marca 1921 r. jako kompromis po długich sporach między stronnictwami parlamentarnymi. Ustanowienie Konstytucji marcowej zakończyło proces formowania prawno-politycznego kształtu odrodzonej II Rzeczypospolitej Polskiej. Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej przygotował okolicznościową wirtualną wystawę, która dostępna jest pod adresem: Konstytucja marcowa 1921

 

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja

 

Uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną jak na tamte czasy konstytucją. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną. Zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Wprowadzała nowoczesny, oświeceniowy trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Znosiła liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy. Jest wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Oryginał, rękopis Ustawy Rządowej jest przechowywany obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. 

Ustawa Rządowa z dnia 3-go maja 1791 roku

Prezentacja oryginału Konstytucji 3 maja